De Hut nodigt u uit!

-

De Hut – jongerenwerking

Misschien heeft u al kennis mogen maken met Hedera Helix vzw, een organisatie die zich richt op volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, armoede, … Via de openstelling van het inloophuis bieden we deze doelgroep een plek om zich veilig te voelen, in contact te gaan, een activiteitenaanbod, psycho-educatie, …

Hedera Helix vzw speelt in op maatschappelijke noden. Daarom starten wij met een specifieke jongerenwerking:  De Hut richt zich op jongeren tussen de 16 en 26 jaar die kampen met verslaving, psychische problemen, kind zijn van een ouder met psychische moeilijkheden/alcohol, …

In de opstartfase zijn wij tweewekelijks open op woensdagavond tussen 19u en 21u. Jongeren kunnen langskomen, in gesprek gaan, ingaan op het activiteitenaanbod, … De Hut wordt opengehouden door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, wij bieden bijgevolg geen therapie of andere gerichte hulpverlening maar kunnen wel doorverwijzen. De hut is gelegen in de Vaesstraat 4 te Bree op de bovenverdieping.

Met dit schrijven willen we De Hut aan u voorstellen omdat u ook in contact komt met deze kwetsbare doelgroep. Misschien kan De Hut iets betekenen voor de jongeren waarmee u werkt. Bijgevoegd vindt u onze folder en postkaart met meer concrete informatie.

Indien u meer informatie wenst, folders/postkaarten om te verdelen of een uiteenzetting van onze organisatie kan u ons contacteren via:

  • info@dehut.one

  • Home

  • https://www.facebook.com/DeHutHederaHelix/

U bent van harte welkom op onze openingsreceptie waar de werking van De Hut zal worden toegelicht. Deze gaat door op vrijdag 8 maart, van 15u – 19u in de Vaesstraat 4 te Bree.

Graag ontvangen wij uw inschrijving ten laatste op vrijdag 1 maart via dehut.hh@gmail.com waarbij u vermeld vanuit welke dienst u aanwezig zal zijn en met hoeveel personen.

Hopelijk mogen we u verwelkomen op onze openingsreceptie!

Hedera Helix vzw

Vrijwilligers De Hut